การเพาะเห็ดฟางกอง เ ตี้ ย แบบละเอียด

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเกษตรที่ต้นทุนน้อยและได้รับกำไรมาก สำหรับการปลูกเห็ดฟางกองเตี้ ย สำหรับการเลือกสถานที่

อาจจะในท้องนา กลางแจ้งปรับแต่งให้เรียบ โดยการถากตอซังข้าวออกให้หมด ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อสะดวก ในการเพาะ

การแช่ฟาง

ถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ำ แช่กันในลำคลองเล็กๆ ในคลองชลปะทาน หรือทำการขุดบ่อแช่ ในท้องนาก็สามารถทำได้ โดยแช่ฟางค้าง 1 คืน

การเตรียม หัว เ ชื้ อ เ ห็ ด ฟาง

ไม่อ่อนไม่ แ ก่เกินไป สังเกตจาก เส้นใยหนาแน่น สีขาวขุ่นเกาะรอบๆ ก้อน เ ชื้ อ ทำการ ข ยี้ ด้วยมือให้ละเอียด ผสมรำพอควร เพื่อเพิ่มอาหารให้กับ เ ห็ ด ใช้แป้งข้าวเหนียวแทนก็ได้ หรือใช้ทั้งรำและแป้งข้าวเหนียว ทั้งสองอย่ างยิ่งดีใหญ่ โดย 1 ก้อนแบ่งเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนแบ่งย่อยเป็น 3 กองเล็กๆ เพาะได้ 2 กองๆละ 3 ชั้น

วิธีการเพาะ

1.ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดิน ปรับหน้าดินให้เรียบ จากนั้นทำการพลิกหน้าดินเพื่อทำการตากเป็นเวลา 3-4 วัน

2.ทำการยกร่องแปลงปลูก โดยให้มีขอบสูง ประมาณ 5-10 เซนติเมตร มีความกว้าง 1 เมตร ในส่วนความย าวนั้น ตามขนาดของพื้นที่หรือประมาณ 10 เมตร

3.นำแท่นพิมม์บลอควางบนพื้นใช้กากมันสำปะหลัง มาอัดลงแท่นพิมพ์บลอค วางเว้นช่องห่างแท่ละบลอค 15 ซม. ทำแบบนี้เรื่อยๆ จนสุดแถว จากนั้นนำ เ ชื้ อ เห็ดมาฉีกเป็นชิ้นเล็ก ผสมกับรำสด และแป้งข้าวเหนียว โรยตามร่องระหว่าง บลอคเ ป ลื อ ก มัน

4.ทำการโรยด้วยปุ๋ยตามร่องรอบๆ เช่น บลอกโดยปุ๋ยที่ใช้อาจจะเป็นปุ๋ย ยู เ รี ย

5.นำปุ๋ยคอกโรยอีกครั้ง อีกรอบเพื่อเป็นการให้อาหารกับเห็ด เสร็จแล้ว ให้ ใช้ บัว ร ด ให้ชุ่ม

7.นำไม้ไผ่ ทำเป็นโคลง รูปโค้งในแปลง

8.ใช้ผ้าย างพลาสติก คลุมแปลงแล้วจึงนำฟางแห้งมาคลุม ทับผ้าพลาสติกอีกครั้งหนึ่งจนมิด เ พื่อป้องกันแสงแดด แล้วใช้ของหนัก ๆ ทับปลายผ้าให้ติดพื้นกันลมตี

10.ปล่อยให้ เ ชื้ อ เห็ดเดินใช้เวลาประมาณ 3 วัน เราก็เปิดผ้าย างพลาสติกอีกครั้งเพื่อรดน้ำให้ชุ่ม ขั้นตอนนี้เป็นการตัดเส้นใยก้อ นเ ห็ ดไม่ให้จับกันเป็นก้อน ใช้ก้อนอิฐ หรือก้อนฟางมัดเป็นก้อนใหญ่ๆ นำมาวางขั้นขอบแปลงเพื่อเป็น การเปิดอากาศให้สามารถ ถ่ า ย เทเล็กน้อย

11.ใช้เวลาเพียง 7 วันก็สามารถเปิดผ้าคลุมเพื่อเก็บผลผลิตขายได้ ในช่วงแร กจะสามารถเก็บเห็ดขายได้ 2-3 วัน

12. เก็บรอบแรกเสร็จ ควรจะใส่ปุ๋ ย ยู เ รี ยเพิ่ม รดน้ำอีกรอบ ก่อนจะปิดไว้เหมือนเดิม ปล่อยทิ้งไว้ 7 วัน สามารถเก็บ เ ห็ ด ฟางได้อีกครั้งเป็นรอบที่ 2

ขอบคุณ วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง