การโอนมรดกที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินเสี ย

อีกหนึ่งความรู้ทางกฏหมาย กรณีเมื่อมีคนเสี ย มรดกย่อมตกทอดแก่ลูกหลาน ถ้าเป็นทรัพย์สิ นเล็กๆ น้อยๆ ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียน ก็อาจจะยุ่งยากหน่อย วันนี้เรามาดูกันเรื่องการรับมรดกที่ดินกันคร่าวๆ

มรดกที่ดิน เมื่อมีคนเสี ย ลูกหลานจะรับมรดก อาจทำได้ 2 วิธี คือ จูงมือลูกหลานกันไป โอนที่สำนักงานที่ดิน และอีกวิธีนึงคือตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งต้องไปขึ้นศาล

การโอนมรดกที่สำนักงานที่ดิน

1 นำหลักฐานสิทธิในที่ดินไป เช่น โฉนดที่ดิน

2 หลักฐานมรณะบัตร

3 หลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิรับมรดก เช่น เป็นลูก เป็นภรรยา พินั ยกรรม

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเชื่อว่าผู้ขอเป็นลูกหลานมีสิทธิรับมรดกตามที่ขอแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการประกาศมรดกมีกำหนด ๓๐ วัน แล้วก็จดทะเบียนให้ถ้าไม่มีคัดค้าน จริงๆ มันมีรายละเอียดมาก ยังไงลองติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อสอบถามรายละเอียด

ส่วนการโอนที่ดินโดยตั้งผู้จัดการมรดก สามารถทำได้

1 ให้ทๅยๅทร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดก ทๅยๅทต้องไปให้การที่ศาล

2 จะมีการจดทะเบียนผู้จัดการมรดก

3 หลังจากนั้น ผู้จัดการมรดก ก็ไปจดทะเบียนได้เลย เจ้าหน้าที่ก็จะรับจดทะเบียนให้

ฟังดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริง ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าจะโอนที่ดิน ยังไงก็ต้องทำตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ขอบคุณที่มาทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม

ขอบคุณ เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม โทร 0957563521