ชัวร์แล้ว เปิดวันประกันรายได้ข้าว งวดที่ 1 -3 ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินบ้าง อ่านด่วน

รัฐบาลเผยข่าวดีโครงการประกันรายได้ข้าว ได้แจ้งข่าวดีพร้อมประกาศวันจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ในงวดแรกออกมาแล้ว โดยจะมีการประกันรายได้เกษตรกรอยู่ที่ 10,000 บาทต่อ 1 ตันดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้ส่วนต่างคิดตันละ 1,934.62 บาทนั่นเอง


โครงการประกันรายได้ข้าว


โครงการประกันรายได้ข้าว

โดยประชาชนสามารถเช็คการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาได้ที่เว็บไซด์ www.farmer.doae.go.th โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลักแล้วกดค้นหาระบบจะทำการแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วหรือไม่


ประกันรายได้เกษตรกร


โครงการประกันรายได้ข้าว


โครงการประกันรายได้ข้าว

โดยมีการสรุปวันออกงวดเงินจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ดังนี้ งวดที่ 1 คือก่อนวันเก็บเกี่ยววันที่ 15ตุลาคม 2564 งวดที่ 2 ช่วงเก็บเกี่ยววันที่ 6-19 ตุลาคม2564 และงวดที่ 3 ช่วงเก็บเกี่ยววันที่ 22-28 ตุลาคม 2564 นั่นเอง