วิธีเลี้ยงปลาหลด ปลาเศรษฐกิจ ในบ่อดิน รายได้ไม่ธรรมดา

ปลาหลดเป็นปลาเศรษฐกิจที่น้อยคนจะเลี้ยง อีกอย่างเป็นปลาหากินยาก มีเนื้อแน่นรสชาติอร่อย สามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นปิ้ง ย่าง ต้ม แกง แม้ปลาหลดจะมีราคาค่อนข้างสูง  แต่ปลาชนิดนี้สามารถเลี้ยงได้ ทั้งบ่อดินและบ่อซีเมนต์ โดยที่บ่อซีเมนต์ไม่ต้องมีความสูงมากก็ได้ เนื่องจากว่าปลาหลดเป็นปลาที่ไม่กระโดด อาจจะใช้บ่อซีเมนต์ที่มีความสูงเพียง 50 ซม. ก็เลี้ยงได้แล้ว

วิธีเลี้ยงปลาหลด

  • เริ่มต้นสร้างบ่อขนาด 400x400x50-70 ซม. ผิวบ่อฉาบเรียบและทำให้ลาดเอียง ประมาณครึ่งบ่อเพื่อให้ทรายปนดินเหนียว ใส่ผักบุ้งไว้เป็นร่มเงา เติมน้ำให้ท่วมดินทราย ประมาณ 40 ซม.
  • ปล่อยปลาหลดขนาดความยาว 3-4 นิ้ว จำนวน 2,000-2,500 ตัว ควรวางโพรงไม้ไผ่หรือท่อน้ำเก่าๆ ให้ปลาได้หลบอาศัย ส่วนการเลี้ยงในบ่อดิน ต้องมีการเตรียมบ่อที่ดี อาจมีการกันดินขอบบ่อโดยใช้มุ้งเขียว ล้อมขอบบ่อไว้

การอนุบาลลูกปลา

หลังการฟักออกจากไข่ของลูกปลา ป ร ะ ม า ณ 2-4 วัน จึงเริ่มให้อาหาร ด้วยการไข่แดงต้มสุกที่บดละเอียดสำหรับระยะ 3-7 วันแรกและให้ให้ไรแดง สำหรับระยะ 8-20 วัน พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำ 2-3 ครั้ง/อาทิตย์ จนลูกปลามีอายุได้ประมาณ 15-20 วัน จึงแยกเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ต่อไป

ขั้นตอนการเลี้ยงลูกปลาหลด

  • หลังจากอนุบาลลูกปลาหลดให้มีขนาดยาวประมาณ1.5-2 นิ้ว ให้แยกลูกปลาออกมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ต่อ อัตราการปล่อยที่ 120-150 ตัว ต่อตารางเมตร
  • อาหารในระยะนี้จะให้อาหารได้หลายชนิด เช่น หนอนแดง ปลาบดสับ ไส้เดือน ลูกปลาขนาดเล็ก และให้ไรแดงร่วมด้วยเป็นระยะหลังจาการเลี้ยงไปแล้ว 6-8 เดือน จะสามารถจับปลาหลดส่งขายได้

วิธีให้อาหารปลาหลด

  • หอยเชอรี่ นำมาทุบแยกเปลือก เนื้อหอย แล้วสับให้ละเอียด และไส้เดือน ไส้เดือนเป็นอาหารที่ปลาหลดโปรดปรานมากที่สุด จะให้ช่วงเย็น-ค่ำ ไส้เดือนจะเคลื่อนตัวตามผิวทราย ปลาหลด 1 ตัว จะกินไส้เดือน 1-2 ตัว ปลาจะอ้วน เกล็ดเป็นเงางาม
  • อาหารสำเร็จรูป สามารถใช้อาหารเม็ดจมสำหรับกุ้งก้ามกราม จะทำให้ปลาหลดเจริญเติบโตได้ดี

ระยะเวลาของการเลี้ยง

ปลาหลดเป็นปลาที่จัดว่าโตเร็ว การเลี้ยงจะใช้เวลา 6–7 เดือน ก็จะได้ขนาดที่จำหน่ายประมาณ 30 – 40 ตัวต่อกิโลกรัม และอายุ 1 ปีขึ้นไปก็จะให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้

การตลาด

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือตลาดปลาสวยงามส่งที่กรุงเทพ ตลาดจตุจักรและปลาเนื้อ ตกกิโลกรัมละ 300 บาท ส่งตามร้านอาหาร รายได้ต้องบอกว่าเฉียดล้านในแต่ละเดือน เพราะเป็นปลาหายากและสวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาดเยอะ