สิ้นแล้ว หลวงพ่อใหญ่ เกจิดังโคราช สิริอายุมงคล

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันนี้ (9/10/2563) มีรายงานข่าวว่า พระสาสนโสภณ หรือ หลวงพ่อใหญ่ (โกศล สิรินฺธโร) วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ละสังขารแล้วเมื่อเวลา 11.49 น.วันนี้ (9 ต.ค.) สิริอายุรวม 96 ปี 74 พรรษา สำหรับ พระสาสนโสภณ หรือ หลวงพ่อใหญ่ (โกศล สิรินฺธโร) มีนามเดิมว่า โกศล โพธิ์งาม

พระสาสนโสภณ หรือ หลวงพ่อใหญ่ (โกศล สิรินฺธโร)

เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2467 บิดาชื่อนายสอน โพธิ์งาม มารดาชื่อนางสงค์ โพธิ์งาม ที่บ้านระเวียง หมู่ที่ 14 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ชาวจังหวัดสุรินทร์ และเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสุทธจินดา, เจ้าสำนักเรียนวัดสุทธจินดา, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทธจินดา, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) ดูแลคณะสงฆ์ 6 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

พระสาสนโสภณ หรือ หลวงพ่อใหญ่ (โกศล สิรินฺธโร)

โดยมีพระธรรมฐิติญาณ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นอุปัชฌาย์ พระมหาดี ญาณาสโย เป็นผู้ให้สรณะและศีลในการบรรพชา อุปสมบทที่ วัดสุทธจินดา โดยมีพระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นอุปัชฌาย์ มีพระมหาดี ญาณาสโย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีธรรมวงศาจารย์ (จันทร์ เกสโร) วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2489 ตรงกับวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือนอ้ายวันที่ 30 กรกฎาคม

ต่อมา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏในพระราชทินนามที่พระสาสนโสภณ

ทั้งนี้หลังลูกศิษย์ที่เคารพ พระสาสนโสภณ หรือ หลวงพ่อใหญ่ (โกศล สิรินฺธโร) ทราบข่าวการละสังขารของ หลวงพ่อใหญ่ ต่างเศร้าเสียใจกันอย่างมาก