เปิดเทคนิคง่ายๆ ขยายพันธุ์กระชาย ฉบับปลูกเหง้าเดียว ขยายกอเพิ่มขึ้น 2 เท่า!

ไอเดียเกษตรสุดบรรเจิดวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะจะพาทุกท่านมาชม วิธีการขยายพันธุ์กระชาย ซึ่งปัจจุบันถือว่ากระชายนั้นได้รับความนิยม ชาวบ้านต่างซื้อมาเก็บไว้หรือแปรรูปมากขึ้น เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ทีมงานได้เรียบเรียงเนื้อหามาให้ผู้อ่านได้ติดตามกันแล้วจ้า

การเพาะปลูกกระชาย

พื้นที่ปลูกจะต้องเป็นพื้นที่ลาดเอียงและมีความชื้นสูง มีดินที่ร่วนระบายน้ำได้ดีและมีความอุดมสมบูรณ์สูง ขั้นตอนการปลูกมีดังนี้ครับ

1.ไถพรวนดิน ยกร่องปลูกกว้าง 80-120 ซม.จากนั้นขุดหลุมปลูกให้เป็นแถวเรียงกัน ระยะปลูก 30 ซม.

2.นำกระชายลงปลูก ปลูกด้วยเหง้าอายุ 8 เดือนขึ้นไป มีรากอย่างน้อย 2-3 ราก/เหง้า

3.หาฟางมาคลุมหลุม เพื่อรักษาความชื้น

4.รดน้ำ 2 วัน/ครั้ง

5.ดูแลเรื่องวัชพืช ให้บริเวณปลูกสะอาด

6.หลังจากปลูกไปได้ 3 เดือน ให้ปุ๋ยเคมี อัตราส่วน 30 กิโลกรัมต่อไร่

7.สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงอายุ 8 เดือนขึ้นไป

8.หากต้องการเลื่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือทำพันธุ์ ให้หาฟางมาคลุมแล้วรดน้ำเป็นครั้งคราว รักษาความชื้นให้เหง้าและรากกระชายไม่ฝ่อในช่วงแล้ง

สำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจจะปลูกกระชายหรือขยายพันธุ์ ก็ลองนำวิธีการนี้ไปปรับใช้ในสวนของท่านกันดูได้

หากบทความนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งต่อสาระดีๆให้เพื่อนๆกันด้วยจ้า