วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอม ต้นเตี้ย ให้ผลดก และน้ำรสชาติหวานอร่อย

ถือเป็นอีกหนึ่งความรู้สำหรับการปลูกมะพร้าวเตี้ย โดยเรามาศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลย

-เตรียมระบบน้ำ ยกร่องน้ำหล่อ, สปริงเกอร์, น้ำหยด

-เตรียมหลุมในการปลูก ขนาดประมาณ 50x50x50 ซม.

-สำหรับมะพร้าวน้ำหอม ปลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัส ระยะห่าง 6×6 เมตร ประมาณ 44 ต้น/ไร่

-สำหรับมะพร้าวแกง ปลูกสลับฟันปลา ระยะห่าง 7×8 เมตร ประมาณ 29 ต้น/ไร่

-ถ้าพบว่าในดินมี ปล ว กหรือหน อ น ด้ ว ง ให้นำเศษไม้แห้งหรือใบไม้แห้งมาเ ผ าในหลุม แล้วตากหลุมไว้ 1สัปดาห์

-ใส่ปุ๋ ย ค อ ก + ดินที่ขุดขึ้นมา + ขุยมะพร้าวหรือเศษใบไม้ ผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ **ไม่ควรใส่ ปุ๋ ย เ ค มี รองก้นหลุม

-นำผลที่ออกหน่อแล้วมาปลูก เอนต้นลงให้ใกล้กับพื้นดิน (แนะนำเอนทางทิศตะวันออก) เพื่อให้ต้นเตี้ยและได้โคนต้นที่สวยงาม

-เพื่อให้ต้นโตได้เร็วที่สุดควรกลบดินประมาณ 2/3ของผล ให้แสงแดดส่องถึงลูกด้านบน

-นำฟางมาคลุมรอบๆ เพื่อรักษาความชื้น

-รดน้ำทุก1- 2วันในช่วงแรก จนกว่าต้นจะแข็งแรงดี

เทคนิคสำคัญที่จะทำให้ต้นโตได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

-ไม่กลบดินมิดลูกหรือทับโคนหน่อ ให้เปิดโคนโล่งไว้

-ไม่ ตั ด ใบหรือลอกกาบใดๆออก แม้ขวางทางให้นำเชือกมาผูกดึงใบไว้ด้านข้างๆเพื่อให้สามารถปรุงอาหารได้เต็มที่

-ใส่มูลไก่บ่อยๆ รอยทรงพุ่ม 3-4เดือน/ครั้ง ควรใส่รอบๆห่างๆต้น ถ้าใส่เฉพาะโคนต้น จะทำให้รากเกิดเฉพาะบริเวณนั้นและไม่ไปหาอาหารที่อื่น

เคล็ดลับผลดก

-โรยเกลือแกงรอบทรงพุ่ม 1กก./ต้น/ปี อาจจะแบ่งใส่ 3ครั้งก็ได้

-ใส่มูลไก่รอบทรงพุ่ม ใส่ได้บ่อยๆ ปีละ 3-4ครั้ง ใช้ได้ทั้งมูลไก่แกลบและมูลไก่ล้วน ใส่ครั้งละ1ถุง ตามความเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนได้

-เสริมด้วยปุ๋ ย สูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 25-7-7 สำหรับต้นที่ยังไม่ให้ผล

-เสริมด้วย ปุ๋ ย สูตรเน้นตัวท้าย 8-24-24 สำหรับต้นที่ให้ผลแล้ว

-สูตร ปุ๋ ยเพิ่มความหวาน สำหรับมะพร้าวน้ำหอม 13-13-21ใส่ปริมาณ 1-2กิโลกรัม/ต้น/ปี