แค่ใช้เปลือกกล้วยแช่น้ำ ประโยชน์เยอะ พืชผักงอกงาม

เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ สำหรับเปลือกกล้วยอ ย่ าเพิ่งรีบทิ้งเรายังเอามาทำประโยชน์ได้อีก แค่ใช้เปลือกกล้วยแช่น้ำ แล้วรดน้ำต้นไม้ พืชผักต่าง ๆ ให้เติบโตงอกงาม ทุกคนสามารถทำตามได้ โดยสูตรนี้ ป ล อ ดภั ย สำหรับทั้งคนทั้งพืชเลยเพราะไม่มีส าร เ ค มี อั น ต ร า ยอะไร บำรุงต้นไม้ได้ทุกชนิด มาทำพร้อมกันเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 น้ำเปล่า

2 เปลือกกล้วย

3 โ ห ล ห มั กแบบมีฝาปิด

ขั้นตอนการทำ

1 เอาเปลือกกล้วยมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วเอาใส่ขวดโหลเอาไว้

2 ใส่น้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเปลือกกล้วย แล้วก็ปิดฝา ห มั กไว้ 10 วัน

3 พอ ห มั ก ครบแล้วจะเริ่มเห็นสีขาว ๆ บนผิวน้ำที่เกิดจาก ป ฏิ กิ ริ ย าการ ห มั ก แล้วเราจะได้น้ำ ห มั ก สีขาวขุ่น ๆ ออกน้ำตาลก็เป็นอันว่าใช้ได้

4 เอาเปลือกกล้วยที่ ห มั ก เสร็จแล้วกรองเอาแต่น้ำออกมา แล้วส่วนเปลือกก็เอาไปใส่โคนต้นไม้เป็น ปุ๋ ย ต่อไป

5 ก็เอามารดน้ำต้นไม้ที่โคนต้น และควรรดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะทำให้พืชเติบโตได้ดี

ประโยชน์จากเปลือกกล้วย

1 โ พแ ท สเ ซี ย มช่วยบำรุงพืชให้เติบโตทุกส่วน ทำให้ผักไม่ขม

2 ฟ อ สฟ อ รั ส จะกระตุ้นการออก ด อ ก และผล ทำให้สวยงาม

3 แ ค ลเ ซี ย มช่วยบำรุงให้ลำต้นแข็งแรง ไม่เปราะง่าย

เพียงแค่เปลือกกล้วยก็ทำให้ต้นไม้งามได้ ฉะนั้นแล้วใครที่มีเปลือกกล้วยเยอะก็อ ย่ าเพิ่งรีบทิ้ง ควรจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อน โดยเฉพาะบ้านไหนปลูกต้นไม้เอามาทำน้ำหมักรดต้นไม้ยังไงก็คุ้มมากๆ