ปลูกผักแบบใหม่ กระถางเดียว ได้ผักถึง 2 ชนิด

การปลูกผักแบบกลับหัวใน 1 กระถางนั้นปลูกได้ถึง 2 ชนิดเลย เป็นการใช้กระถางได้คุ้มค่ามาก ๆ ประหยัดต้นทุนมากอีกด้วย การปลูกแบบนี้ทำไม่ย ากเลยทุกคนสามารถทำตามได้ ส่วนกระถางจะเลือกใช้แบบไหนก็ตามสะดวกเลย เอาล่ะมาดูวิธีการทำกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 กระถาง

2 ดินปลูกที่มีส่วนผสมของขุยมะพร้าว 2 ส่วน ปุ๋ ย ค อ ก ½ ส่วน ดิน 1 ส่วน

3 ต า ข่ า ย

4 ลวดแขวนกระถาง

5 ผัก 2 ชนิดที่จะปลูกลงกระถางนี้

ขั้นตอนการปลูกผัก

1 โดยเอาผักชนิดแรกที่จะปลูกก ลั บ หั ว ก่อน โดยให้ล้างทำความสะอาด ร า กให้เรียบร้อยก่อนปลูก

2 เอากระถางมาแขวนให้อยู่ในระดับที่พืชจะปลูกและโตได้ แล้วเอาผักชนิดแรกที่จะปลูกสอด ร า ก เข้าในรูก้นกระถาง ระวังอย่ าให้ ร า กขาด

3 แล้วก็เอาตาข่ายมาล็อครากเอาไว้เพื่อไม่ให้หล่นออกจากกระถาง และยังป้องกันไม่ให้ดินหลุดร่วงลงมาด้วย

4 เอาดินปลูกที่ผสมเสร็จแล้วมาใส่ลงในกระถางจนเกือบเต็มแล้วเอาผักชนิดที่ 2 มาปลูกแบบปกติเลย

5 จากนั้นก็รดน้ำ เช้า – เย็น และนำกระถางไปแขวนที่แดดส่องถึง แล้วใส่ ปุ๋ ย พ ร ว นดินปกติเลย

การปลูกผักแบบนี้ดีอ ย่ า งไร

1 ประหยัดต้นทุนในการซื้อวัสถุในการปลูก

2 ประหยัดพื้นที่ในการปลูก

3 พืชดู ด ซึ ม ส า รอาหารได้ปกติ

4 พืชทนต่อ โ ร คได้ดี

เป็นไอเดียในการปลูกพืชผักสวนครัวอ ย่ า ง หนึ่งที่ไม่ว่าจะมีพื้นที่ปลูกน้อยแค่ไหนก็ทำได้เหมือนเดิม ทุกบ้านสามารถนำไปปรับใช้และทำตามได้เลย