เลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์ เลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่น้อย

เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ สำหรับการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์ นั้นเป็นการรั ก ษ า พั น ธุ์หอยขมเอาไว้นั่นเอง สำหรับใครที่อย ากจะมีรายได้ หันมาเลี้ยงหอยขายก็กำไรดีมากเลยนะ เพียงแต่อาจจะต้องศึกษาวิธีเลี้ยงให้ดี ๆ และลงมือทำให้ถูกจุด เอาล่ะวันนี้เรามีวิธีเลี้ยงมาฝากทำอย่ างไรมาอ่านกันด้านล่างนี้เลย

ขั้นตอนการเลี้ยงหอยขม

1 หาบ่อซีเมนต์มาขังน้ำเอาไว้ ใส่หยวกกล้วยลงไปหรือหากได้บ่อเก่าที่เคยใช้งานมานานแล้วก็ยิ่งดี แต่ถ้าเป็นบ่อใหม่ก็ใส่ห ย ว ก กล้วยลงไปช่วยลดครบปูน กลิ่นปูนต่าง ๆ ออกไป โดยทำการขังน้ำไว้แบบนี้ประมาณ 2 สัปดาห์ หรือรอจนกว่าตะไคร่น้ำจะขึ้นก็ได้

2 หาพ่อแม่ พั น ธุ์ หอยขมที่มีอายุ 3 เดือน ควรเลือก พั น ธุ์ ที่มีขนาดตัวใหญ่หน่อย น้ำหนักประมาณ 60 – 100 ตัว/กิโลกรัม ซึ่งหอยขมนั้นมี 2 เพศ ใน 1 ตัวอยู่แล้วเลยไม่ต้องแยกให้ย ากว่าตัวไหนผู้ตัวไหนเมีย พอมันมีอายุได้ 60 วันจะออกลูกเป็นตัวครั้งละ 40 – 50 ตัวเลยทีเดียว

3 สำหรับอาหารของหอยขมนั้นก็จะเป็นอาหารปลาผสมกับข้าวเหนียวสุก เอามาตำให้ละเอียดจากนั้นปั้นเป็นลู ก เ ล็ กเท่าหั ว แ ม่ มือ ให้บ่อละ 5 ลูก โดยให้อาหารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใส่ผักตบชวาลงในบ่อด้วยรวมถึงใบไม้แห้ง เพื่อเป็นอาหารหอยขมอีกทางหนึ่ง

ข้อควรระวัง

แต่การให้อาหารก็อาจจะทำให้น้ำเน่าเสียได้จะต้องหมั่นดูน้ำด้วย เพราะหากน้ำ เ น่ าหอยก็คงลาโลกไปเลย ควรจะเติมน้ำห มั ก ชี ว ภ า พลงไปปรับสภาพน้ำด้วย ส่วนระยะเวลาในการเลี้ยงนั้น 2 เดือนก็เริ่มจับขายได้แล้ว แต่ว่าให้ทยอยจับ คัดไป เนื่องจากว่ามันจะโตไม่พร้อมกัน จับตัวที่โตเต็มที่ไปประกอบอาหารหรือขายได้เลย ส่วนตัวไหนยังเล็กอยู่ก็ให้รอไปก่อน ใน 1 ครั้งจะจับขายได้ประมาณ 30 – 50 กิโลกรัม ราคาก็อยู่ที่ กิโลกรัมละ 50 – 60 บาท นั่นเอง

ในอนาคตเราก็มองไม่เห็นเลยว่าหอยขมนั้นจะยังหาได้ตามธรรมชาติอยู่ไหม สำหรับใครที่อย ากจะหารายได้เสริมมาเลี้ยงหอยขมก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากทีเดียว