เกษตรกร รีบตรวจสอบสถานะด่วน ธ.ก.ส. มีโอนเงินเพิ่มอีก

อีกหนึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับชาวเกษตรกร โดยความคืบหน้ามาตรการเยียว ย า เกษตรกร ภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล่าสุด 11 มิถุนายน 2563 ธ.ก.ส.

แจ้งข้อความผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัติว่า ธนาคารมีกำหนดการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้สิทธิ์รับเงินเยียว ย าเกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากต่างธนาคาร เพิ่มอีก 96,440 ราย สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ www.เยียวย า เกษตรกร.com

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้แนะนำให้ลูกค้านำสมุดบัญชีปรับปรุงยอดเงินอีกครั้ง แต่หากยังไม่ได้รับเงินเยียว ย า อาจจะอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่า

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการหรือไม่ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ธนาคารก็จะดำเนินการโอนเงินให้กับลูกค้าต่อไป

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวย า

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด พ.ศ. 2563 ที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน ทบทวนสิทธิ์การเยียวย า เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 160,000 ราย

หากที่ประชุมเห็นชอบจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และหลังจากครม.เห็นชอบแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะส่งรายชื่อเกษตรกรจำนวนดังกล่าวให้ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีต่อไป

ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้ที่ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชี 2 งวดรวม 10,000 บาท เกษตรกรสามารถตรวจสอบรวจสอบสถานะอุทธรณ์ ผ่านเว็บไซต์ www.อุทธรณ์เงินเยียวย าเกษตรกร.com หรือตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียว ย าเกษตรกรได้ที่นี่ คลิก

สำหรับมาตรการเยียวย าเกษตรกร ภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกรอบเยียว ย าเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์