ลงชื่อไว้เลย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศเจาะน้ำฟรี ใครสนใจอ่านเงื่อนไขด่วน

ทางภาครัฐยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชน โดยมีการเปิดโครงการเจาะน้ำบาดาลฟรี ซึ่งมีเงื่อนไขซึ่งท่านต้องเข้าร่วมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามไปยังหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

การเจาะฟรี ไม่สามารถเจาะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้
(โครงการไม่ได้เจาะให้ส่วนตัว)

การเจาะฟรี มีสำหรับเกษตรกร ซึ่งต้องรวมกลุ่มกัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ย้ำ เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกัน 8-15 ราย พื้นที่การเกษตรไม่น้อยกว่า 60-500 ไร่

การเจาะฟรี ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ต้องเป็นไปเพื่อจัดทำประปาส่วนรวมเท่านั้น (มีการกำหนดกติกาบริหารจัดการใช้น้ำบาดาลร่วมกัน)

การเจาะฟรี ทุกรูปแบบจะต้องยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล ก่อนส่งมาที่…สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลที่ตั้งในส่วนภูมิภาค

การขอรับโครงการไม่สามารถเจาะได้ในทันที จำเป็นต้องรออนุมัติโครงการตามแผนงบประมาณประจำปีต่อไป ตามลำดับคิวคำขอ

ภาคเหนือ

พื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง โทรศัพท์ 054-282-356 มือถือ 091-859-2233

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … https://drive.google.com/drive/

พื้นที่ จ.ตาก พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-851-127

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr7/th/download/458

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-236-663

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/th/download/

พื้นที่ จ.ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-953-705 และติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรได้โดยตรงทางมือถือ 094-503-8811

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr5/th/download/204

พื้นที่ จ.นครพนม สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี โทรศัพท์ 042-920-655

และติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรได้ โดยตรงทางมือถือ 093-565-0044

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://bgr10.dgr.go.th/index.php?name=download

พื้นที่ จ.ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-955-506 และ 045-955-507

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr11/th/download/205

ภาคกลาง • ภาคตะวันตก • ภาคตะวันออก

พื้นที่ จ.กาญจนบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี และสุพรรณบุรี

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-440-331 และ 035-440-332

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … https://drive.google.com/drive/

พื้นที่ จ.นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรี

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี โทรศัพท์ 036-387-271

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr3/th/download/171

พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี โทรศัพท์ 032-334-874

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … https://drive.google.com/

พื้นที่ จ.จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สระแก้ว และระยอง

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง โทรศัพท์ 038-677-768

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr9/th/download/563

ภาคใต้

พื้นที่ จ.กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง และตรัง

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง โทรศัพท์ 075-825-700 และ 075-825-701

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/bgr6/th/download/558

พื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล และสงขลา

สอบถามหลักเกณฑ์ ติดตามแผนงานและคำขอเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา โทรศัพท์ 074-330-225

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ … http://www.dgr.go.th/th/download/