จากชาวนาสู่ชาวประมง เลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อดิน สร้างรายได้นับแสน

อาชีพเลี้ยงปลาถือเป็นอีกอาชีพที่หลายคนมักนำมาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว ไม่ต่างกับ ลุงสาย หลวงทิพย์ เกษตรกรที่เคยมีอาชีพเป็นชาวนามาก่อน ปัจจุบันเลี้ยงปลาในบ่อดินแบบผสมผสาน ใน ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี หลังจากประสบปัญหาทำนาทำไร่ จากปัญหาค่าแรงและ ราคาข้าวที่ถูกลงมากจึงเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานั้นเอง

หลังจากเลิกทำนา ลุงสายตัดสินใจขายที่ดินส่วนหนึ่งไป

ส่วนที่เหลือใช้ปลูกที่อยู่อาศัยและขุดบ่อใช้เลี้ยงปลาแบบผสมผสานบริเวณรอบๆ บ้าน

ลุงสาย เริ่มต้นทดลองเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในบ่อดิน เพียง 1 บ่อ เน้นปลานิลและปลาตะเพียนเป็นหลัก ส่วนพื้นที่ที่เหลือก็ปล่อยให้เช่าทำเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง

นอกจากนี้ บริเวณรอบบ่อเพาะเลี้ยง ลุงสายไม่ปล่อยว่างเปล่า จะนำไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว กล้วย และผลไม้อื่นๆ มาปลูกไว้รอบบ่อ สร้างรายได้ หากเหลือลุงสวยก็จะเก็บเอามาให้ปลากิน ส่วนบนผิวน้ำลุงสวยจะปล่อยให้ปล่อยให้ผักบุ้งขึ้นเป็นอาหารของปลาได้อีกทางหนึ่ง

วิธีการและขั้นตอนการเลี้ยงลุงสาย เล่าให้ฟังว่า เริ่มต้นด้วยการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงให้พร้อม ปล่อยน้ำเข้าภายในบ่อให้มีระดับพอสมควร

จากนั้นนำลูกปลาอายุประมาณ 1-2 เดือนลงปล่อย โดยอัตราการปล่อยลุงสายบอกว่า ขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อ แต่โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละบ่อจะอยู่ประมาณ 10,000 ไม่ควรปล่อยลงไปเยอะเพราะจะทำให้ลูกปลาไม่โต

ทุกๆ วันหลังจากปล่อยลูกปลาลงไปแล้ว ลุงสายจะคอยเดินสังเกตุดูอัตราการรอดของลูกปลาในแต่ละบ่อ โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ลูกปลาจะตายเยอะที่สุด เพราะเป็นต้นฤดูฝน น้ำในบ่อจะเปลี่ยน ทำให้ปลาน๊อค ซึ่งทางแก้ของลุงสายคือหยุดให้อาหาร จะช่วยทำให้ปลาท้องไม่อืด สามารถช่วยลดอัตราการตายของลูกปลาลงได้

สำหรับอาหารที่ให้ ในช่วง 1-3 เดือนแรกของการเพาะเลี้ยงจะให้เป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูป (อาหารปลาเล็ก) วันละ 1 ครั้ง(เช้า) และหลังจากช่วงเดือนที่ 3 จะเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูป (อาหารปลาใหญ่) เสริมด้วยมูลไก่ ซึ่งสามารถช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อให้ไม่เน่าเสีย โดยรวมแล้ว ใช้ระยะเวลาเลี้ยงตั้งแต่อนุบาลถึงจับขายโดยเฉลี่ยแล้ว อยู่ที่ 8-9 เดือน

ตลาดรับชื้อ ลุงสายบอกว่า จะจับไปส่งขายเองในตลาด จะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับชื้อ เนื่องจากราคาจะไม่เป็นธรรม สู่จับไปขายเองไม่ได้ ซึ่งที่ผ่านมาการตอบรับจากตลาดรับชื้อเป็นไปได้ด้วยดี มีทั้งกลุ่มผู้บริโภครายเล็กและรายใหญ่ แต่ละครั้งๆ ทำรายได้เกือบ 100,000 บาท

ท่านใดที่กำลังมองหาอาชีพ หรือประกอบอาชีพนี้อยู่แล้ว แต่ยังไม่ชำนาญ หรือต้องการคำแนะนำ ลุงสาย พร้อมให้คำปรึกษา ท่านสามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-7265-611