สูตรปรุงดิน ฉบับง่ายๆ แต่ปลูกได้ทุกอย่าง อัตราต้นกล้ารอดสูง

หลายคนคงทราบกันดีว่า การเพาะปลูกต้นกล้านั้น ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมดินเบื้องต้น เนื่องจากการปลูกผักด้วยเมล็ดหากเตรียมดินไม่ดี อาจไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร รวมถึงดินที่ซื้อจากร้านค้าอาจมีส่วนผสมอัตราการงอกของรากไม่เพียงพอ วันนี้ทีมงานจึงขอแนะนำเคล็ดลับขั้นตอนการเตรียมดินด้วยการปรุงดินเพื่อต้นกล้า มีโอกาสงอกสูง ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.ดินปลูกพืชจากร้ายขายทั่วไป 1 ส่วน

2.ขุยมะพร้าว 1 ส่วน

3.รำข้าว 1 ส่วน

4.ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

5.น้ำ EM 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 5 ลิตร

6.แกลบดำ 1 ส่วน

ขั้นตอนการปรุงดิน

1.ทำการร่นส่วนผสมต่างๆ โดยใช้ตะแกรงร่อนในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 จะเห็นได้ว่ามีส่วนของดินที่มีเ ม ล็ ดขนาดใหญ่ผสมอยู่

2.เตรียมตะแกรงที่ใช้สำหรับร่อน

3.หลังจากทำการร่อนเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมเทลงไปในภาชนะ

ขุยมะพร้าว

แกลบดำ

ปุ๋ยคอก

รำอ่อน

4.ทำการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจนส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้ว

5.ทำการตวงน้ำ EM 2 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำ 5 ลิตร

6.จากนั้นทำการเทน้ำลงในส่วนผสม เพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ดิน ค่อยๆ เติมน้ำลงดินถ้าเกิดว่าหลังจากกำดินแล้วเกิดไม่จับเป็นก้อนมีการแตกก็ทำการเติมน้ำลงไปอีก

7.คลุกเคล้าจนกว่ากำดินแล้วจับตัวกันเป็นก้อนแล้ว ถือว่าใช้ได้ ไม่ต้องแฉะจนน้ำซึมออกจากง้ามมือครับ

8.จะเห็นได้ว่าดินที่ใช้เพาะเ ม ล็ ด ทำให้อัตราการงอกสูงเ นื่ อ งจากรากสามารถช อ น ไ ช

ลงดินได้ง่าย เท่านี้ก็ได้ผักที่แข็งแรง งามทั้งสวนแล้วครับ