เผยเคล็ดลับเกษตรกร วิธีกระตุ้นชะอมให้แตกหลายๆยอด ออกตลอดทั้งปี ขั้นตอนนี้ง่ายสุด

การปลูกผักยังคงเป็นอีกแนวทางเสริมรายได้ให้แก่หลายๆคน วันนี้ทีมงานจึงขอพามาดูเคล็ดลับวิธีการกระตุ้นต้นชะอม ให้แตกยอดจนสามารถนำไปเก็บขายการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สำหรับเทคนิคดีๆนี้ขั้นตอนง่ายๆ และยังทำได้ทันที เนื่องจากใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ไม่เยอะนั่นเอง ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปชมกันจ้า

มาเริ่มกันเลย

ก่อนอื่นให้เพื่อนๆ หากิ่งพันธุ์ที่มีอายุประมาณ 8-9 เดือนขึ้นไป สังเกตุตรงกิ่งว่าจะมีสีน้ำตาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก 2 ซม.

หลังจากนั้น ให้เอากิ่งชะอมมาตัดให้เหลือความยาว(ต้นสูง) ประมาณ 1 ฟุต ตัดปลายทั้ง 2 ข้าง เอียงทำมุม 45 องศา แล้วเอากิ่งไปชำในกระถางพลาสติกก่อน ด้วยความลึกของดินประมาณ 10 ซม. ปักเอียง 45 องศา

จากนั้นให้เรารดน้ำเช้าเย็นเป็นประจำทุกวัน พอกิ่งเริ่มแตกยอดประมาณ 3-4 ก้านแล้วก็เอาไปปลูกในแปลงได้เลย หรือหากมีพื้นที่จำกัดก็แนะนำให้ย้ายไปลงกระถางที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม

การผสมดิน

ในกรณีซื้อดินสำเร็จรูปให้ใช้ดินสำหรับปลูกพืชผักสวนครัว 1 ส่วน + แกลบดำ 2 ส่วน

กรณีปลูกขายเป็นอาชีพ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ให้ไถพรวนดินเองในสวน ให้ไถพรวนก่อน 2 รอบ จากนั้นตากดินทิ้งไว้ 2 อาทิตย์

พอครบ 2 อาทิตย์แล้วให้ใส่ปุ๋ยคอก ประมาณ 2-4 ตันต่อไร่ จากนั้นผสมปุ๋ย 15-15-15 อัตราส่วน 25 กก. ต่อ 1 ไร่ เสร็จแล้วไถยกร่องทำแปลง โดยให้ระยะห่างของแถวประมาณ 2 เมตร เผื่อโต และมีพื้นที่ในการเดินเก็บ

ตอนที่ปลูก ระยะห่างการปลูกที่เหมาะสมคือ 1 เมตร ต่อ 1 ต้น

การดูแล

1 – 2 เดือนแรกให้น้ำ 4 ครั้งใน 1 อาทิตย์ หรือวันเว้นวัน พออายุ 3 เดือนให้น้ำ 2 วันเว้น 1 วัน ส่วนปุ๋ย เราจะเติมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักสูตร 24-8-8 ในช่วงการปลูกได้อายุ 1 เดือน อัตราส่วน 150 กรัมต่อ 1 ต้น

พอปลูกได้ประมาณ 2 เดือน ให้ตัดแต่งกิ่ง จะช่วยให้ยอดแตกมากขึ้น จากนั้นประมาณ 4-6 เดือนจึงเริ่มเก็บได้ และแนะนำให้ปลูกในช่วงปลายฝนต้นหนาว