เคล็ดลับชาวบ้าน ปลูกกุยช่ายในกระถาง ต้นอวบสวย เก็บผลผลิตได้เร็ว ตัดขายได้ทั้งปี

เชื่อว่าหลายคนรู้จักพืชผักอย่าง กุยช่าย เป็นอย่างดี เนื่องจากนำมาประกอบอาหารทำเป็นของคาวหวาน ทั้งยังนิยมกันมากในประเทศไทย และยังเป็นพืชผักที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายอันทรงคุณค่า วันนี้จะมาแนะนำวิธีการปลูก กุ้ยช่าย ในกระถาง ที่จะสามารถเก็บกินเก็บขาย ได้ตลอดทั้งปี แถมยังปลอดโรคอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้ว เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านขั้นตอนการปลูกกุ้ยช่ายได้เลยจ้า

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ต้องเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่มีช่วงแสงสั้น อุณหภูมิต่ำ 20-25 องศาเซลเซียส สามารถปลูกในดินที่ร่วนปนทราย มีหน้าดินหนา อินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำได้ดี ค่า pH ของดินอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 6.8

การเพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ดในถาดเพาะกล้า นำดินสำหรับเพาะกล้าในลงหลุมถาดเพาะ แล้วนำเมล็ดกุยช่ายหยอดลงในหลุม 3 ถึง 5 เมล็ด ต่อหลุม จากนั้นกลบด้วยดินที่ใช้เพาะกล้าบางๆ รดน้ำพอชุ่ม คลุมด้วยฟางข้าวแห้ง นำถาดเพาะกล้าไปวางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทที่ดี รดน้ำทุกวันในตอนเช้า เมล็ดจะงอกภายใน 7 ถึง 14 วัน ในระยะนี้ควรรักษาความชื้นให้สม่ำเสมอ จนอายุกล้าประมาณ 50 ถึง 60 วัน จึงสามารถนำไปปลูกได้

การปลูกกุยช่าย

1.เริ่มจากเตรียมกระถาง กระบะ หรือภาชนะที่มีความลึกอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ผสมดินสำหรับปลูก โดยใช้ดิน 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 1 ส่วน และแกลบดำ 1 ส่วน ผสมส่วนผสมทั้งหมดลงดิน แล้วใส่ลงในกระถาง

2.การปลูก นำกล้าลงปลูกใช้ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร หลุมละ 3 ถึง 4 ต้น แล้วแต่ขนาดของภาชนะที่ต้องการจะปลูก รดน้ำให้ชุ่ม กุยช่ายจะอยู่ได้ 3 ถึง 4 ปี แล้วแยกกอปลูกแปลงใหม่

การให้น้ำ รดน้ำกุยช่ายวันละ 1 ครั้ง ทุกวัน ในตอนเช้า กุยช่ายชอบน้ำชุ่มแต่ไม่แฉะ ไม่ขัง

การให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูก 7 วัน หลังการให้ปุ๋ยครั้งแรก ให้ปุ๋ยทุก 3 เดือน ใส่ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก

การเก็บเกี่ยว กุยช่ายเขียวจากการเพาะเมล็ดสามารถตัดใบจำหน่ายได้หลังปลูกประมาณ 7 ถึง 8 เดือน และครั้งต่อไปประมาณ 45 วัน วิธีการเก็บเกี่ยว ใช้มีดคมๆ ตัดโคนชิดดิน นำไปล้างน้ำ ตัดแต่งใบ ลอกใบที่ถูกทำลายหรือใบล่างที่มีสีเหลืองออก