วิธีทำน้ำหมักมูลไ ส้เดือน เร่งให้พืชสร้างรากฝอยช่วยพืชดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น

ถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่หลายคนอาจมองข้ามาำหรับวิธีทำน้ำหมักมูลไ ส้เดือน นอกจากจะสร้างประโยชน์ต่อพื้นดินและยังสามารถสร้างรายได้ได้อีกด้วย

สิ่งสำคัญคือ มูลไ ส้เดือนจะมีฮ อ ร์ โ ม นพืชรวมอยู่ด้วย ฮ อ ร์ โ ม นพืชนี้จะไปเร่งให้พืชสร้างรากฝอยมากขึ้น และทำให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นนั่นเองมูลไ ส้เดือนเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติ 100% ส่งผลให้พืชเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงอย่างเป็นธรรมชาติด้วย พืชมีความต้านทานทั้งโ ร คพืชและแ ม ล งตามธรรมชาติ

มูลไ ส้เดือนสามารถเลี้ยงเอาเองหรือหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป

อัตราส่วนในการผสม

1.มูลไ ส้เดือน 1 ส่วน

2.น้ำเปล่า 5 ส่วน

วิธีทำ

1.เทส่วนผสมคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วกรองเอาเฉพาะน้ำ

วิธีใช้

1.ใช้น้ำหมักมูลไ ส้เดือน 2 ซีซี ต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร

2.ใช้รดหรือฉีดพ่นทางใบเป็นอาหารเสริม 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์