สูตรลับชาวบ้าน บังคับมะม่วงให้ออกนอกฤดู ออกดอก ผลดกตลอดทั้งปี

อีกหนึ่งพืชผลเกษตรที่นิยมปลูกกันนั่นก็คือมะม่วงเพราะมีหลากหลายพันธุ์ ที่คนไทยนิยมบริโภค วันนี้ทีมงานนำเคล็ดลับการบังคับให้มะม่วงออกนอกฤดูกาล แบบฉบับเกษตรกรตัวอย่าง ด้านการทำไร่นาสวนผสมปี 2551 คุณจิน พาลี ผู้ทำการเกษตรหลากหลายรูปแบบที่คิดค้นบ่อทำน้ำหมักขี้หมูไว้บำรุงพืชผักและยังใช้ฉีดพ่นสวนมะม่วงทำให้สามารถบังคับมะม่วงให้ออกก่อนฤดูกาลได้

โดยการบังคับให้มะม่วงออกนอกฤดูกาลนั้น ท่านจำเป็นต้องรู้วิธีการหมักน้ำขี้หมูไว้เป็นเชื้อกระตุ้นให้มะม่วงออกดอก นั่นเอง

การเตรียมบ่อหมักขี้หมู เพื่อนำน้ำหมักขี้หมูไปใช้ประโยชน์

1. สร้างโรงเรือนเลี้ยงหมูแบบเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นคอกจะทำลาดเอียงลงด้านหลัง เพื่อความสะดวกในการล้างคอกน้ำจะได้ไหลไปด้านหลัง จากนั้นจะทำเป็นคูน้ำเชื่อมระหว่างคอกหมูกับบ่อเก็บกักมูลขนาด 1×1 เมตร และทำคูเชื่อมบ่อเก็บกักมูลกับบ่อเก็บกักน้ำหมัก(บ่อขนาด 3×3 เมตร สูง 1 เมตร) โดยใช้ตะแกรงกันระหว่าง2 บ่อ เพื่อกั้นไม่ให้กากตะกอนขี้หมูไหลลงไปบ่อเก็บกักน้ำหมัก ให้ไหลผ่านได้เฉพาะน้ำ บ่อเก็บกักน้ำเสียจากคอกสุกรจำส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ให้แก้ปัญหาด้วยการเติมกากน้ำตาล EM และผลไม้สุกที่ร่วงหล่นในสวนมาหมักรวมกัน โดยบ่อขนาด 3x3x1เมตร(กว้างxยาวxสูง) จะได้น้ำหมักประมาณ2000 ลิตร จะเติมกากน้ำตาล และ EM อย่างละ5.5 รองรับการเลี้ยงหมูได้ประมาณ10 ตัว น้ำหมักที่ได้สามารถนำไปใช้ได้เลย

สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้เลี้ยงหมู สามารถซื้อขี้หมูสดๆมาหมักได้ด้วยวิธีการดังนี้ :

วัสดุ – อุปกรณ์
1. น้ำล้างคอกสุกร/ขี้หมูสด 100 ลิตร
2. ผลไม้สุก 10 กก.
3. กากน้ำตาล 1 กก.

วิธีการทำ

นำมาหมักไว้ ประมาณ 7-15 วันก็สามารถนำไปใช้ได
ลักษณะน้ำหมักขี้หมูที่พร้อมใช้งาน

ลักษณะน้ำหมักขี้หมูที่พร้อมใช้งาน

การนำไปใช้บำรุง/บังคับการออกดอก

หลังจากเก็บผลผลิต ตัดแต่งกิ่งดูแลรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ยต้นจนแตกใบใหม่จะใบมะม่วงเริ่มแก่ ทำการราดน้ำหมักขี้หมูทิ้งประมาณ 50 วัน ในอัตรา แล้วใช้นำหมักขี้หมู 1 ลิตร ผสม น้ำ 50 ลิตร ฉีดต้นมะม่วงที่แตกใบแก่แล้ว เพื่อดึงดอก และเร่งการติดผล (สามารถใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิด)**อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ในช่วงเย็นแทนการพ่นสารเคมี โดยจะฉีดติดต่อกันจนมะม่วงติดผลจึงหยุดฉีด

**โดยปกติเกษตรกรจะใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อดึงดอกมะม่วง

ประโยชน์ของน้ำหมักขี้หมู

ทำให้มะม่วงติดผลดก คุณภาพดี สามารถฉีดบังคับให้ออกก่อนหรืออกนอกฤดูได้ทำให้ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี

ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่คุณจิน พาลี บ้านตาแบน ม. 9 ต.ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ โทร 0874517542