เปิดเคล็ดลับ วิธีปลูกข่า 1 เหง้าได้กอเพียบ ปลูกแบบนี้ขึ้นหน่อดกไว

เกษตรกรต่างหันมาปลูกข่าเนื่องจากได้ราคาสูงบวกกับเป็นพืชผักเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก วันนี้เผยเคล็ดลับการปลูกต้นข่า ให้ต้นอวบขาวสวยและลงทุนแค่ครั้งเดียว ก็สามารถแตกกอได้มาก แถมยังเก็บได้นานหลายปีอีกด้วย ขั้นตอนมีดังนี้

การเตรียมดินปลูก

ข่าที่พูดถึงนี้เป็นข่าตาแดง และเป็นไม้ที่ชอบดินระบายน้ำได้ดีและมีความรุ่นซุย ไม่ขังน้ำพื้นที่ในการปลูกจะต้องไม่ทำให้น้ำท่วมขังถ้าเป็นแบบนั้นเสี่ยงข่าเน่าได้ง่าย ๆ เลย

พื้นที่จะต้องเรียบเสมอกัน แล้วจัดการพรวนดินได้เลย จากนั้นโรยด้วยแกลบ เสร็จแล้วตากดินเอาไว้ 7 วัน แล้วหาฟางมาคลุม ส่วนหลุมปลูกนั้นก็ใช้ขนาด 50 x 50 ก็เหมาะสำหรับการปลูกข่าแล้ว

การเตรียมต้นข่า
ต้นพันธุ์ข่าที่จะนำมาปลูกนั้นจะต้องเป็นต้นที่มีอายุ 1.6 ปี จะพอดีสำหรับการนำมาปลูก ทำให้เ จ ริ ญเติบโตได้ดี ทำให้แตกแขนงได้ดีมีตาเยอะ เอามาแยกแง่ง ตัดใบ ตัดรากออกไปให้หมดเลย

เสร็จแล้วล้างให้สะอาดก็เอาไปปลูกได้เลย หากสังเกตว่าเหง้าไหนใหญ่เกินไปก็ทำการตัดแบ่งออกจะได้หลายต้นเลย ส่วนที่เป็นรอยหั่นก็ทาปูนแดงลงไปกันรา พอปูนแห้งก็เอาไปชำในแกลบดำหรือขุยมะพร้าว 15 วันรากก็งอกแล้ว

การปลูกข่าในแบบต่าง ๆ
หากมีข่าที่ 500 กิโลกรัม ก็ปลูกได้ 1 ต้น/หลุม จะทำให้เราได้ข่า 2,350 กอ สำหรับระยะห่างในการปลูกจะอยู่ที่ 80 x 60 เซนติเมตร ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิต 1,500 กิโลกรัม หรือจะแบบที่สองก็ใช้ข่า 1,000 กิโลกรัม จะปลูกที่ 2 ต้น/หลุม ระยะห่างในการปลูกเท่ากันกับแบบแรกแต่จะได้ผลผลิตที่ 3,000 กิโลกรัม และในแบบที่สามนั้นจะใช้ข่าที่ 1,500 กิโลกรัม ปลูกได้ 3 ต้น/หลุม แล้วเราจะได้ข่า 1,500 กอ ระยะการปลูกอยู่ที่ 100 x 100 เซนติเมตร จะทำให้ได้ผลผลิตที่ 4,500 กิโลกรัม

การบำรุงดูแล
โดยเราจะให้น้ำข่าแบบไม่ต้องบ่อยนัก 1 เดือนให้แค่ 2 ครั้งพอ อาจจะแบ่งให้เป็นรดวันที่ 1 กับ 16 ของแต่ละเดือนก็ได้ โดยเปิดน้ำให้ทั่วเลย น้ำจะไหลซึมลงไปเอง โดยให้สังเกตหน้าดินว่าชื้นพอหรือยัง หากช่วงไหนที่ฝนตกอาจจะไม่ต้องรดก็ได้ แต่ถ้าหากดินเริ่มแห้งแล้วเราก็จะต้องกลับมาให้น้ำ ส่วนปุ๋ ยนั้นก็ให้ใช้เป็นปุ๋ ย คอกไก่แกลบเท่านั้นจะเหมาะกับข่า

พอข่าโตได้สัก 8 เดือนแล้วเราก็จะแบ่งใส่เป็นระยะ โดยในช่วงแรก ๆ เลยเดือนแรกไปจนถึงเดือนที่ 4 นั้นจะใช้เป็นปุ๋ ยสูตร 46 – 0 – 0

ต่อไปในช่วงเดือนที่ 5 – 7 นั้นก็ปรับมาใช้เป็นสูตร 0 – 0 – 60 โดยโรยรอบกอข่าให้ห่างจากกอสัก 10 เซนติเมตร

แต่ถ้าปลูกไว้ทานเองก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ ยเพิ่มก็ได้แค่ ปุ๋ ย ค อ กก็เพียงพอแล้ว

ในตอนที่เราเก็บเกี่ยวข่าเราขุดออกมาแล้ว ก็ควรจะกลบหลุมให้เรียบร้อยโดยใช้แกลบดำให้พูน ๆ เลย พูนเป็นหลังเต่าให้ทั่วทั้งกอข่าเลย

จะช่วยให้ข่านั้นแตกหน่อ แตกเหง้าออกมามีสีสวยอวบสมบูรณ์นั่นเอง ใครที่กำลังอย า กจะปลูกข่าให้สวย ๆ ก็มาลองปลูกกันได้เลย