ปลูกผักในต้นกล้วย ไม่ต้องรดน้ำพรวนดิน ได้ผักหวานกรอบ แถมปลอดสารเคมี

ไอเดียเกษตรสุดบรรเจิดวันนี้ ขอนำเสนอวิธีการปลูกผักบนต้นกล้วย โดยเกษตรกรนิยมปลูกผักสลัดด้วย เนื่องจากแนวทางนี้ได้มาจากดร.เหวียน บา ฮุง นักวิจัยและเกษตรกรชาวเวียดนาม ที่เห็นต้นกล้วยแก่แล้วต้องตัดทิ้ง จึงทดสอบเอาต้นกล้าผักสลัดมาปลูกไว้ตามลำต้นที่ฉ่ำน้ำของต้นกล้วยคล้ายกับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ แต่เกษตรกรจะได้ประโยชน์จากต้นกล้วยที่กำลังถูกตัดทิ้งมากกว่าไปเป็นขยะ สำหรับขั้นตอนการปลูกมีดังนี้จ้า

วิธีการปลูกผักบนต้นกล้วย : มีดังนี้

วัสดุ – อุปกรณ์

1. เมล็ดพันธุ์ผัก ประเภท กินใบ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เช่น ผักกาดหอม(ไม่ห่อหัว) จำพวกผักสลัด
2. กระบะเพาะกล้า หรือ ตะกร้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า
3. ถาดหลุมพลาสติก
4. กระดาษหนังสือพิมพ์
5. ขี้เถ้าแกลบ,ทราย
6. ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก

วิธีการปลูกผักบนต้นกล้วย

1. การเพาะกล้า
– ปูประดาษหนังสือพิมพ์(แผ่นเดี่ยว)บนตะกร้าพลาสติก แล้วจัดกระดาษให้เข้ารูปกับตะกร้า
– ใส่ทรายลงไปในตะกร้าที่เตรียมไว้ให้ได้ความสูงประมาณ 2 ใน 3 ของความสูง
– ขีดทรายตามแนวยาวของตะกร้าให้เป็นร่องลึกประมาณ 1 ซม. 2-3 แถว โรยเมล็ดพันธุ์ผักลงไปบางๆ แล้วกลบเบาๆ ด้วยทราย จากนั้นนำกระดาษหนังสือพิมพ์(แผ่นเดี่ยว)วางปิดทับด้านบน พร้อมจัดกระดาษให้เข้ารูปกับตะกร้า

– ใช้บัวรดน้ำ ลงบนกระดาษหนังสือพิมพ์ (พอให้มีน้ำขังบนผิวหน้าเล็กน้อย) จัดวางตะกร้าไว้ในที่ร่ม หมั่นรดน้ำเช้า-เย็น
– เมื่อกล้าผักเริ่มงอก ให้เอากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ปิดทับด้านหน้าออก แล้วรดน้ำเช้า – เย็น
– เมื่อต้นกล้าเริ่มมีใบจริงใบแรก หรือ เมื่อมีอายุประมาณ 10-14 วัน ให้ย้ายกล้าในกระบะเพาะลงปลูกในถาดหลุมพลาสติก

2.การย้ายกล้าผักลงปลูกในถาดหลุม

– นำขี้เถ้าแกลบผสมเข้ากับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักพอใส่ลงถาดหลุมให้เต็มทุกหลุม จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม
– ใช้ไม้แทงนำในขี้เถ้าแกลบให้เป็นรู เพื่อนำต้นกล้าลงปลูก
– ใช้มือจับยอดต้นกล้าผักเบาๆ แล้วนำไม้ขุดแซะรากกล้าผักขึ้นมาจากกระบะเพาะ จากนั้นแยกกล้าลงปลูกในหลุมถาดที่เตรียมไว้ กดปิดบริเวณรูเบา ๆ ทำจนครบทุกหลุมแล้วจัดเรียงถาดหลุมที่ย้ายกล้าเสร็จแล้วไว้ในที่ร่มรำไร พอมีแสงส่องถึง จัดวางไว้บนชั้นให้น้ำไหลผ่านได้โดยสะดวก
– เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2-3 ใบหรือประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังปลูก ก็สามารถย้ายกล้าผักไปปลูกบนต้นกล้วยได้แล้ว

3. การปลูกผักลงบนต้นกล้วย :

– เจาะรูบนต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้ว โดยกะจำนวนรูที่จะปลูกผักให้เหมาะสมกับขนาดของต้นกล้วย ในลักษณะทแยงลง ให้รูมีขนาดเท่ากับแท่งดินที่ยึดรากต้นกล้าผัก
– จากนั้นจึงเอาต้นกล้าผักยัดใส่ลงไปในรูของต้นกล้วยที่เจาะไว้

– คอยค้ำยันไม่ให้ต้นกล้วยล้ม
– ประมาณ 30 วันก็สามารถเก็บผักที่ปลูกบนต้นกล้วยมารับประทานได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผักที่ปลูก)