ในหลวง พระราชินี พระราชทานแจกันดอกไม้ ของเยี่ยม ต้อย เศรษฐา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 อี๊ฟ พุทธธิดา ลูกสาว อาต้อย เศรษฐา ได้เผยภาพล่าสุดของคุณพ่อ กับแจกันดอกไม้

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณจันทนี ธนรักษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยม ให้แก่คุณพ่อ เศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพเจ้า นายเศรษฐา ศิระฉายา และครอบครัว จักเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดี