ปลูกกล้วยน้ำว้า ให้หน่อดก หวีใหญ่มีเครือตลอด

กล้วยน้ำว้านั้นทานง่าย หวานอร่อยและยังทานแล้วอิ่มนานอีกด้วย และกล้วยคงเป็นอาหารโปรดของใครหลายคนเลย แต่เราจะซื้อกินตลอดบางทีมันก็เปลืองเหมือนกัน ไม่อย ากลองมาเป็นคนปลูก คนขายกล้วยบ้างหรือ หากสนใจก็ลองมาปลูกกันเลย โดยวันนี้เรามีเคล็ดลับการ ปลูกกล้วยน้ำว้า ให้หวีเยอะ มีเครือตลอด หน่อดกมากทำอ ย่ า งไรมาติดตามกันเลย

วิธีการปลูกกล้วยน้ำว้าให้หวีดก

1 ทำการกำหนดระยะและขนาดหลุมปลูก โดยระยะที่เหมาะคือ 4 x 4 เมตร ส่วนหลุมนั้นมีขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร เพราะว่ารากกล้วยนั้นไปไกลไม่เกิน 50 เซนติเมตร จะได้หากินได้สะดวก ๆ หน่อย

2 สำหรับหลุมที่ลึกแบบนั้นจะแก้ปัญหาโคนลอยได้ โดยปลูกกล้วยน้ำว้า 1 ครั้งแต่เก็บได้ตลอด ผลผลิตมาให้ตลอด เก็บได้ 4 – 5 ปีเลย อย่ าลืมทำการกลบโคนต้นให้เรียบร้อย และทำแอ่งดินรอบต้นเพื่อ เ ก็ บ รั ก ษ า ค ว า ม ชื้ น ของดินไว้ ปลูกเสร้จก็ให้น้ำทันทีนะ

3 ต่อไปก็ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก ให้อัตราการใส่ ปุ๋ ย 3 – 5 กิโลกรัมต่อต้นต่อครั้ง แต่จะต้องใส่หลังจากปลูกไปแล้ว 1 เดือน ส่วนการใส่ ปุ๋ ย ครั้งที่ 2 ก็เดือนที่ 5 หลังการปลูกหรือก่อนที่กล้วยจะออกปลีสัก 2 – 3 เดือน แล้วก็ให้ปุ๋ยทางรากควรใช้สูตร 25 – 7 – 7 จะทำให้ใบใหญ่หนา เขียว เข้ม จะทำให้ได้ต้นกล้วยคุณภาพและอย่ าลืม ปุ๋ ย สู ต ร เสมอในช่วง 6 เดือน หลังปลูกให้ ป า ด หน่อที่ออกมาทิ้งไปเลย

4 พอหลังจาก 6 เดือนแล้ว ให้ไว้หน่อที่ 1 พอหน่อที่ 1 อายุ 3 เดือน ให้ไว้หน่อที่ 2 (งงไหม?) พอหลังจากนั้นทุก ๆ 3 เดือน ก็ให้ไว้หน่อที่ 3 4 และ 5 ตาม โดยหน่อที่ขึ้นมาในช่วงที่ไม่ได้กำหนดก็ให้ทำการติดทิ้งไปได้เลย เมื่อไว้หน่อที่ 5 ต้นแม่ก็เก็บเกี่ยวเครือกล้วยได้แล้ว ก็คือในกอนั้นจะมีต้นกล้วย 4 ต้น ที่อายุห่างกัน 3 เดือน โดยหน่อที่ 1 อายุห่าง 5 เดือน เลยทำให้กล้วยนั้นอยู่นาน และกล้วยในแปรงก็อายุห่าง 3 เดือนนั่นเอง

ทำไมต้องไว้หน่อกล้วยทุก 3 เดือน

เนื่องจากผลผลิตของกล้วยน้ำว้าในแปลงนั้นจะออกไปไม่พร้อมกันนั่นเอง แม้จะใกล้เคียงกันบ้างก็จะกระจายตัวในการเก็บเกี่ยว ประมาณ 3 เดือน การปลูกกล้วยน้ำว้าด้วยหน่อนั้น ในช่วงแรก ๆ จะได้ผลผลิตประมาณ 25 เปอร์เซ็น ต่อไปก็ประมาณ 50 เปอร์เซ็นเลย ส่วนช่วงท้ายก็จะกลับมาได้ที่ 25% เช่นเดิม

การ ข ย า ย พั น ธุ์ กล้วย

สิ่งที่ต้องใช้

1 หน่อกล้วยต้นสวยอายุ 4 เดือนขึ้นไป

2 มีดโต้ใบใหญ่ 1 ด้าม เล็กอีก 1 ด้าม

3 เขียง

4 กะละมัง

5 น้ำสะอาด

6 กระดาษ

7 กระบะเพาะกล้า

8 แกลบดิบ / แกลบดำ

9 ถุงเพาะชำขนาด 4 x 8

ขั้นตอนการทำ

1 ทำการตัดรากออกให้หมด ก็สังเกตตาของหน่อกล้วยว่ามีปุ่ม ๆ พร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วหรือยัง

2 แล้วเอา มี ด ผ่ า กลางเหง้าเป็นแนวนอน

3 ทำการแบ่งเป็น 2 ส่วนแล้ว ผ่ า แต่ละส่วนแบ่งเป็น 3 – 4 ส่วน ขึ้นอยู่กับขนาดของหน้อ หากหน่อใหญ่หน่อยก็ได้ถึง 8 ชิ้นเลย

4 ทำการตกแต่งให้ได้รูปแล้วล้างให้เรียบร้อย

5 เอากระบะบ่มเพาะมาแล้วเอากระดาษรองก้นถาด เพื่อไม่ให้น้ำและดินไหล เอาแกลมดำผสมแกลบดิบในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 ไม่ต้องใช้ดิน โรยลงในกระบะเพราะให้เสมอกันเลย

6 ทำการวางหน่อกล้วยลงแบบคว่ำลง จัดเรียงให้พอดีห่างกันสักนิด แต่ก็ไม่ให้ทับกัน แล้วเอาดินกลบชั้นบนอีก ทำการเกลี่ยให้ทั่วแล้วรดน้ำให้พอชุ่ม ระวัง อ ย่ า ให้แห้งมากไปคอยให้น้ำอยู่เสมอ ผ่ า นไป 1 เดือนก็จะเห็นหน่อกล้วยแทงขึ้นมาแล้ว

7 ลองสังเกตหน่อกล้วยจนมีที่น่าเอาไปเพาะ คือหน่อจะมีใบ 1 – 2 ใบ แล้วก็เอาไปลงในถุงเพาะชำขนาด 4 x 8 นิ้ว แต่ถ้ากล้วยมี 2 หน่อ ให้ตัดแยกแล้วแบ่งถุงเพาะชำ ในถุงนั้นให้เอาหน้าดินเข้ามาเพิ่ม เพราะจะมีปุ๋ยในดิน จากนั้นก็ทำการเลี้ยงหน่อกล้วยต่ออีกสัก 1 เดือนก็นำไปปลูกได้เลย