ด่วน อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิด ถ้ำนาคี

จากกรณีเฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม – Phulangka National Park Thailand ประกาศเรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม (ถ้ำนาคี) เป็นการชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ CVมีการพบผู้ติดยืนยันโดยเป็นอาสานำเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว “ถ้ำนาคี” ตั้งแต่วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 7 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก

อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ CV อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และ 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

 

ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา (ถ้ำนาคี) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองเครื่องบิน จองตั๋ว หรือเดินทางมาถึงแล้ว โดยใช้หลักฐานดังกล่าว มาเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ขัดข้อง ทางอุทยานจะให้เข้าพื้นที่ได้เป็นกรณี ๆ ไป

และนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มีหลักฐานตามด้านบนจะต้องได้รับการตรวจ ATK ที่จุดลงทะเบียนเข้าอุทยาน และผลเป็นลบ นำไปยื่นเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อีก 1 อย่างด้วย (นำชุดตรวจมาเอง)