หนิง ปณิตา และเพื่อนๆ ทำบุญอุทิศให้แตงโม

ทั่วโลกออนไลน์ให้ความสนใจเรื่องนี้ เรียกได้ว่า หนิง ปณิตา ที่เป็นอีกคนที่ แ ส ด ง จุด ยื น และคอย ติ ด ต า ม ในเรื่องของ ค ดี แตงโม นิดา มาตั้งแต่ต้น แล้วได้มีการ ฟ า ด ไปถึงคนบน เ รื อ ที่ไม่ยอมพูดความ จ ริ ง ว่าเกิด อ ะ ไ ร ขึ้นบน เ รื อ

และต่อมา หนิง ได้มีการโพสต์รูป ส ต อ เ บ อ รี่

ผ่านทางไอจีที่มีการ แ ท๊ ก เพื่อนๆอีกด้วย ทำเอาหลายคนต่าง ส ง สั ย

ว่าเกี่ยวกับเรื่องของ แ ต ง โ ม หรือไม่และด้านแอนนาได้ออกมาเผยว่าไม่เกี่ยวกับ

ค ดี แตงโม แต่ก็ไม่มีการออกมา ชี้ แ จ ง ใดๆจากเจ้าตัว

ล่าสุด หนิง ปณิตา ได้เผยผ่านทางไอจีของตนเอง

เป็นรูปที่เจ้าตัวและเพื่อนๆ พากันไปทำ บุ ญ ไ ถ่ ชี วิ ต โ ค ก ร ะ บื อ ที่อยุธย า

เพื่อ อุ ทิ ศ บุ ญ ครั้งนี้ให้แก่ แตงโม นิดา ที่ เ สี ย ชี วิ ต ครบ 1 เดือน โดย ป ล่ อ ย โ ค ก ร ะ บื อทั้งหมด 40 ตัว

ให้กับ ส ม า ค ม คน ต า บ อ ด ที่จะส่งไปให้คน ต า บ อ ด ทาง เ ห นื อ เลี้ยงต่อสร้าง อ า ชี พ รายได้ และยังเผยอีกว่า

ก็เพิ่งจะเคยเห็นที่ว่า วั ว ค ว า ย รับรู้ ทุก ชี วิ ต มี ค่ า งานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆ และเพื่อนใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ต่างเข้ามาแสดงอนุโมทธนากันอย่างล้นหลาม

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

น่าสงสารมาก

หนิง ปณิตา ทำเพื่อแตงโม