รมว.คมนาคม เปิดรายละเอียด เดินทางวันสงกรานต์

ประชาชนให้ความสนใจเป็นวงกว้าง วันที่ 8 เม.ย.65 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศักดิ์สย าม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวก่อนประชุมศบค.ชุดใหญ่ ถึงการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์และทางด่วน ระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย. ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า

การลดค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยลดภาระให้ประชาชน โดยจะมีการเปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ ปากช่อง -สีคิ้ว และจะมีบริการสายด่วนให้ประชาชนได้สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

ทั้งสายด่วนหมายเลขการทางพิเศษ 1543 สายด่วนกรมทางหลวง 1586 และสายด่วนสถาบันการแ พทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669 โดยทั้งหมดคงมาตรการเรื่องความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย

ทั้งนี้ สิ่งที่นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำมากที่สุดคือเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ส่วนบริการรถร่วมสาธารณะ อาทิ บขส. รถไฟ ซึ่งประมาณการว่าจะมีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก เราก็ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว

นายศักดิ์สย าม กล่าวว่า สิ่งที่อย ากขอร้องประชาชนคือ เรื่องการจัดลำดับการเดินทาง โดยรณรงค์มาแต่ต้นปีแล้วว่า ใครที่บ้านอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ เกิน 200 กิโลเมตร อย ากให้ออกเดินทางไปก่อนและเดินทางกลับเข้ามาก่อน

ส่วนคนที่บ้านอยู่รัศมีใกล้กรุงเทพฯ 200 กิโลเมตร ค่อยทยอยเดินทางออกหลังจากกลุ่มแรกประมาณ 1-2 วัน เพื่อลดการแออัด ทั้งนี้ รถบริการบขส.จะลดราคาให้ 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับประชาชนที่บ้านไกลจากกรุงเทพฯ 200 กิโลเมตร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.

เมื่อถามว่าช่วงเวลาการเดินทางต้องได้รับความร่วมมือเรื่องวันหยุดจากผู้ประกอบการด้วย นายศักดิ์สย าม กล่าวว่า ส่วนที่คมนาคมรับผิดชอบจะมีการขอร้องผู้ประกอบการรถบรรทุกให้หยุดก่อนเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน

โดยผู้ประกอบการรถบรรทุกก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกเทศกาล ส่วนเรื่องการหยุดประกอบการ คิดว่าเรื่องนี้ทางรมว.แรงงาน จะเป็นผู้ประสานงาน

อย่างไรก็ตาม ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะ