นายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่

เรียกได้ว่าคนจำนวนวนไม่น้อยกำลังพูดถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ จากเงินบริจาคบัญชี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหา เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือบุคลากรทางการแ พทย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่

เพิ่มเติมนอกจากการช่วยเหลือตามระบบราชการ ครั้งที่ 8 รวม 140 ราย ดังนี้

1.กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 49 ราย เป็นเงิน 1,470,000 บาท

2.กรมราชทัณฑ์ จำนวน 20 ราย เป็นเงิน 600,000 บาท

3.กรมการแ พทย์ทหารบก จำนวน 52 ราย เป็นเงิน 1,560,000 บาท

4.กรมแ พทย์ทหารเรือ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท

5.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 560,000 บาท

นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสียสละร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทีมด่านหน้า และขอให้มีการบริหารจัดการเงินดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน รัฐบาลพร้อมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละอย่างดีที่สุด