เจ้าหญิงนโรดม แห่งประเทศกัมพูชา ได้รับการยอมรับ

เรียกได้ว่าชาวเน็ตพูดถึงกันอย่างต่อเนื่อง พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า แห่งประเทศกัมพูชา เจ้าหญิงเจน Z ราชวงศ์รุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะ “จีน” ว่าทรง “พรั่งพรูไปด้วยความงามและสติปัญญา”

หลังจากที่ สำนักราชวังกัมพูชาได้เผยแพร่ภาพ พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า ขณะทรงสวมชุดครุย พร้อมกับในพระหัตถ์ที่ทรงถือปริญญาบัตร อีกทั้งยังได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทย าลัยในกรุงปักกิ่ง การที่พระองค์ทรงเลือกเรียน และจบการศึกษาระดับมหาวิทย าลัยที่ประเทศจีน กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีราชวงศ์เพียงไม่กี่พระองค์ในโลกที่เลือกศึกษาต่อในประเทศจีน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเลือกเรียนที่ประเทศในยุโรปเสียมากกว่า

พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า แห่งประเทศกัมพูชา

อย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตหลายคนวิเคราะห์ว่า นี่อาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการเมืองของกัมพูชา ในการมุ่งกระชับความสัมพันธ์กับประเทศจีน กล่าวกันว่า พระมหาวีรกษัตรีย์ นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา พระอัยยิกาของพระองค์เจ้านโรดม ทรงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศจีนมานานหลายทศวรรษ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปประเทศจีนทุกปี และในปี 2018 ทรงประทับอยู่ในกรุงปักกิ่งกับพระโอรส สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิง และ เผิง ลี่หยวน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ก็เคยเป็นพระราชอาคันตุกะยังที่ประทับแปรพระราชฐานส่วนพระองค์ในเกาะเตียวหยูอีกด้วย สำหรับ พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า ทรงประสูติในปี 2540 ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระมเหศวรนโรดม จักรพงศ์ และเป็นพระภาติยะใน สมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แม้พระองค์จะไม่ได้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง

พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า แห่งประเทศกัมพูชา

พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า แห่งประเทศกัมพูชา

แต่หลังจากที่สำนักพระราชวังกัมพูชาได้เผยแพร่ภาพของพระองค์ไปนั้น ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวเจ้าหญิงเจน Z พระองค์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไลฟ์สไตล์ของพระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า ทรงใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนกับวัยรุ่นสาวทั่วไป นอกจากนี้ยังทรงชอบท่องเที่ยว ใช้ชีวิตอย่างอิสระ และอาจเป็นเพราะพระองค์ทรงเคยศึกษาต่อที่ประเทศจีน และทรงมีความสัมพันธ์อันดีเรื่อยมา ทำให้พระองค์เจ้านโรดมทรงได้รับเลือกให้เป็น ROYAL BRAND AMBASSADOR ของ Xiaomi ในประเทศกัมพูชาอีกด้วย ซึ่งพระองค์เจ้ากษัตรีย์ นโรดม พงศ์สุริย า น้อยครั้งจะเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย แต่เมื่อพระองค์ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทย าลัยเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ หรือ UIBE (University of International Business and Economics) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางสำนักพระราชวังกัมพูชา ยังได้เผยแพร่พระรูปของ พระองค์เจ้านโรดม พงศ์สุริย า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการสำเร็จการศึกษาของพระองค์ ทำให้ชาวเน็ตให้ความสนใจในพระองค์เป็นอย่างมาก และนอกจากนั้นยังทรงได้รับถวายรางวัลนักศึกษาของโครงการนานาชาติศึกษา รวมไปถึงล่าสุด พระองค์เจ้ากษัตรีย์ นโรดม พงศ์สุริยา ก็ยังเปิดช่องทางติดตามผ่านช่องยูทูบ กับพระสหายอีกด้วย

พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า แห่งประเทศกัมพูชา

พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า แห่งประเทศกัมพูชา

พระองค์เจ้านโรดม พงสุริย า แห่งประเทศกัมพูชา