ปิดตำนาน ห้างบางลำพูสรรพสินค้า

เป็นอีกเรื่องราวที่มีคนพูดถึงกันทั่ว เรื่องเล่ าเช้านี้ รายงานว่า นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร (กทม.) เปิดเผยถึงการรื้อถอนห้างบางลำพูสรรพสินค้าว่า ห้างดังกล่ าวมีปัญหาฟ้องร้องให้รื้อถอนกันมาย าวนาน

โดยเมื่อปี 2532  ได้มีให้บริษัท บางลำพูสรรพสินค้า จำกัด รื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างเกินจากแบบที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเจ้าของอาคารประสงค์จะทำการรื้อถอนเอง

โดยเริ่มดำเนินการปี 2535 ครบกำหนดแล้วเสร็จปี 2536 แต่เมื่อครบกำหนดเวลา พบว่าการรื้อถอนยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนคร จึงได้มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน พร้อมเร่งรัดมาโดยตลอด

ปัจจุบันโครงสร้างอาคารเริ่มไม่แข็งแรง อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชนและผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง สำนักงานเขตพระนครจึงได้มีการประสานกับเจ้าของอาคารให้เร่งดำเนินการรื้อถอนโดยเร็ว

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเจ้าของอาคารยินยอมให้ความร่วมมือพร้อมจัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการรื้อถอน โดยคาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณ 8-12 เดือน จึงจะรื้อถอนแล้วเสร็จ

ขอบคุณข้อมูล เรื่องเล่ าเช้านี้