บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เรียกได้ว่ามีประชาชนให้ความสนใจต่อเนื่อง อัปเดตการโอนเงินเยียวย า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยกรมบัญชีกลาง โอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมากรมบัญชีกลางเริ่มทะยอยโอนเงินค่าครองชีพเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับเงินที่เพิ่มให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษระยะที่ 2 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือนนั้นสิ้นสุดลงแล้ว โดยกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินพิเศษเดือนสุดท้ายในเดือนเมษายน

สำหรับไทม์ไลน์ในการโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มีดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

-วงเงินซื้อสินค้า 200 และ 300 บาท

-ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

-ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

-ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

-ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

(ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

-เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

-เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง

ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

-โอนเงินเบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้รับเงิน 1,000 บาท เพิ่มเงินเบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำนวน 200 บาท ถึงเดือน กันย ายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน

-เงิน เบี้ยผู้สูงอายุ ตามโครงกาเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะเพิ่มให้ผู้สุงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตรา 100-250 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 65

(กดเป็นเงินสดได้ และสามารถทบในเดือนถัดไปได้)