ตำรวจน้ำดีแบบนี้ขอชื่นชม นอนราบประคองศีรษะผู้บาดเจ็บ

สำหรับข่าวนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 มีรายงานว่า เฟซบุ๊ก Phatcharachai Na Songkhla ได้โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งกำลังนอนราบประคองศีรษะผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยระบุข้อความว่า ขอชื่นชมนายตำรวจสัญญาบัตรท่านนี้ ที่เข้าช่วยเหลือผู้บ าดเจ็ บจากอุบั ติเหตุจราจรรุ นแรง

โดยเข้าบล็อกคอผู้บ าดเจ็ บ (Save Cervical Spine Protection) ใช้วิธีนอนราบไปกับพื้น แล้วใช้มือทั้งสองข้างประคองศีรษะไว้ (Neutral Position) ตามหลักการของ PHTLS โดยไม่ได้รั งเกี ยจ

และไม่ห่วงตนเองว่าพื้นถนนจะร้อน จะเปียก หรือมีเศษวัสดุแหลมคมใดๆ และยังอยู่บนถนนสายหลัก ที่ยังมีรถวิ่งสัญจรไปมา รอจนเจ้าหน้าที่ประจำ รถ น.พย าบาล ของร่วมกตัญญู เข้ามาใส่ Cervical Hard Collar

ตำรวจน้ำดีแบบนี้ขอชื่นชม และยกย่องให้เป็นแบบอย่างนะครับ เหตุเกิดในท้องที่ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

ต่อมา แฟนเพจ Drama-addict ระบุถึงตำรวจรายดังกล่าว หรือ หมวดบอส ว่า Manual in line ท่าที่เราจะใช้ในการประคองหัว ของคนที่ได้รับบ าดเจ็ บที่ศีรษะ ไม่ให้ขยับเขยื้อน

จนกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มีปลอกคอและอุปกรณ์ช่วยเหลือจะมาถึง ถ้าไม่ทำแบบนี้ แล้วขยับตัวคนที่ได้รับบ าดเจ็บที่คอหรือกระดูกสันหลัง

อาจทำให้อาการหนักขึ้นจนถึงขั้นอั มพา ตได้ ขอแสดงความชื่นชมตำรวจท่านนี้ครับ

อย่างไรก็ตาม โลกออนไลน์ชื่นชม หมวดบอส ตำรวจน้ำดีนอนราบ ประคองศีรษะผู้ได้รับบ าดเจ็ บไม่ให้ขยับเขยื้อนระหว่างรอกู้ภัย

ขอบคุณ Phatcharachai Na Songkhla