ธนาคารกรุงไทย แจงแล้ว ปมปล่อยกู้เงิน ผ่อน 688 ต่อเดือน

นับว่ามีคนให้ความสนใจในขณะนี้ ข้อมูลที่มีการพาดหัวข่าวว่าสินเชื่อเอนกประสงค์ 5 Plus กู้ยืม 26,000 บาท ส่งคืนเพียง 688 บาท/เดือนและนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ที่คลาดเคลื่อน โดยไม่ได้ระบุคุณสมบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ ทางธนาคารกรุงไทย ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า

เป็นการพาดหัวข่าวคลุมเครือ และนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการอาจเกิดความเข้าใจผิดได้

โดยธนาคารกรุงไทยได้ออกสินเชื่อเอนกประสงค์ 5 Plus เป็นสินเชื่อสำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR+7 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ซึ่งคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น คือ เป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป, รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี, และอายุไม่เกิน 60 ปี

ส่วนรายละเอียดการจ่ายเงินกู้นั้น จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน