คนแจ้งเบาะแสให้ตำรวจ มีโอกาสได้รางวัลหลักแสน

มีคนให้ความสนใจหนักมาก ช่วงนี้ต้องเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกันให้มากขึ้น สำหรับ แก๊งแบงก์พันปลอมที่กำลังร ะบาดอยู่ในพื้นที่ มีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านโดนเอาแบงค์พันปลอมมาซื้อ ต้องตรวจสอบหรือเช็คให้ดีก่อนจะรับเงินแบงค์พันทุกครั้ง

ล่าสุด ทางด้านเพจเฟสบุ๊ก ผู้กองเบน ได้โพสต์แจ้งข่าวอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้รางวัลใหญ่ ในการแจ้งเบาะแสให้ตำรวจจนตามจำแบงค์ปลอมได้ มีรางวัลให้เป็นเงินก้อนใหญ่ถึง 1 แสนบาท โดยทางเพจระบุว่า

งานสบายรายได้ดี แจ้งเบาะแสให้ตำรวจจนตามจับแบงก์ปลอมได้ มีรางวัลอาจได้ถึง 100,000 จุ๊กๆ

ผู้ที่แจ้งเบาะแสแหล่งผลิตหรือแหล่งจำหน่ายธนบัตรปลอม จนนำไปสู่การสืบสวนจับกุมตัวผู้กระทำความผิด ทางการได้ตั้งเงินสินบนให้กับผู้แจ้งความและเงินรางวัลให้กับผู้จับกุมธนบัตรปลอมแปลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลการจับกุมการปลอมแปลงธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2529 ดังนี้

เงินสินบน จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ดังนี้

กรณีที่ 1 จับได้ตัวผู้ต้องหา และของกลางเป็นอุปกรณ์ ให้จ่ายเงินสินบนในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาอุปกรณ์ตามที่กรมธนารักษ์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณีประเมินราคา แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

กรณีที่ 2 จับได้ตัวผู้ต้องหา และของกลางเป็นธนบัตรปลอม ให้จ่ายเงินสินบนในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาในหน้าธนบัตรปลอม หรือเหรียญกษาปณ์ปลอมที่จับได้ แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

เงินรางวัล จ่ายให้แก่ผู้จับกุม ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ดังนี้

การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลจะจ่ายให้ทันทีครึ่งหนึ่ง เมื่ออัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหา และเมื่อศาลพิพากษาลงโทษว่ามีความผิด จะจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่ง

การขอรับเงินสินบน เงินรางวัล ให้ผู้แจ้งความนำจับหรือผู้จับกุมยื่นคำขอ ต่อบุคคลต่อไปนี้ภายใน 90 วัน นับแต่วันสั่งฟ้องผู้ต้องหา หรือวันที่ค ดีถึงที่สุดแล้วแต่กรณี

1 ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่ออธิบดีกรมธนารักษ์

2 ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับคำขอ ส่งคำขอรับเงินสินบน หรือเงินรางวัล พร้อมด้วยหลักฐานไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอรับเงิน