ห้างดัง แจงแล้ว ปมค้างค่าไฟ 20 ล้าน

นับว่าชาวเน็ตกำลังพูดถึงประเด็นนี้อย่างหนัก จากกรณี ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าชื่อดังย่าน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ประกาศปิดตัวชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด ให้เหตุผลว่าแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อไปไม่ไหว

เนื่องจากเผชิญสถานการณ์ CV โดยทางศูนย์การค้าแจ้งหนังสือให้ผู้ประกอบการและร้านค้าในศูนย์การค้าทราบอย่างกะทันหัน พร้อมให้ขนย้ายอุปกรณ์และสินค้าออกโดยด่วน และตัดกระแสไฟฟ้าของร้านค้าส่วนใหญ่

สร้างความแตกตื่นและความวุ่นวายให้กับบรรดาผู้ประกอบการและเจ้าของร้านค้า พร้อมเกิดกระแสข่าวระบุว่าสาเหตุที่ศูนย์การค้าต้องประกาศปิดให้บริการเนื่องจากติดค้างชำระค่าไฟฟ้าร่วม 20 ล้านบาท

ล่าสุดวันที่ 6 พ.ค.65 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ได้ออกหนังสือชี้แจง เรื่องการตัดไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ส่งถึงผู้ประกอบการร้านค้า ภายในศูนย์การค้า มีเนื้อหาโดยสรุปว่า กำลังพย าย ามทำงานอย่างหนัก เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วที่สุด

พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับกรณีการค้างชำระค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า ไม่ได้ค้างชำระเป็นจำนวนเงินมากตามที่มีกระแสข่าว แต่ยอมรับว่า ค้างชำระค่าไฟฟ้าอยู่จำนวนหนึ่งและมีการผ่อนชำระตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันมาโดยตลอด

และไม่เคยผิดนัดชำระ จนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือแจ้ง ให้ทางศูนย์การค้าชำระค่าไฟฟ้า ที่คงค้างอยู่เต็มจำนวน

ซึ่งทางศูนย์การค้า ไม่สามารถหาเงินมาชำระได้เต็มจำนวน แต่ได้ชำระเป็นบางส่วน พร้อมทั้งทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอชำระภายใน 45 วัน แต่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ

และงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ศูนย์การค้าไม่เข้าใจเหตุผลเช่นกันที่มีการเร่งรัดให้ชำระค่าไฟฟ้าดังกล่าวในเวลากระชั้นชิด เพราะก่อให้เกิดผลกระทบ และสร้างความเดือดร้อนอย่างมากต่อผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า อย่างไรก็ตามจะเร่งพย าย ามหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม ห้างดังเชียงใหม่แจง ไม่ได้ค้างค่าไฟ 20 ล้าน ชี้ถูกบีบให้จ่ายเป็นก้อน หลังต้องปิดตัวชั่วคราว